Kokkolan kaupunki bloggaa

Mitä kaupunkiorganisaatiossa tehdään? Minkälaisia palveluja Kokkola asukkailleen tarjoaa? Mitä asioiden ja päätösten taustalla on? Ja mikä kaikki vaikuttaa siihen, millaisessa kaupungissa elämme ja toimimme?

Tässä blogissa kirjoittavat toimialojemme asiantuntijat. Haluamme avata ikkunoita ja kertoa ajankohtaisista asioista, sekä siitä arjesta, työstä ja tekemisestä, joka osaltaan luo Kokkolasta houkuttavan ja koukuttavan.

TERVETULOA LUKEMAAN!

 

Karleby stad bloggar

Vad sker inom stadsorganisationen? Vilka tjänster erbjuder Karleby sina invånare? Vad ligger bakom beslut? Och vad är det som formar den stad vi lever i?
I den här bloggen skriver sektorernas sakkunniga. Vi vill vara öppna och berätta om aktuella ärenden samt vår vardag och vårt arbete som för sin del bidrar till att göra Karleby till en lockande och attraktiv stad.

VÄLKOMMEN ATT LÄSA VÅR BLOGG!

 

Ihmiset luovat kaupungin

Viimeiset kaksi kuukautta ovat muuttaneet elämää ja arkitottumuksia ympäri maailman ehkä syvemmin ja nopeammin kuin mikään muu elinaikanamme. Pienen, vaarallisen viruksen voima on ollut valtava. Monien muiden maiden tavoin Suomessa valittiin tiukkojen rajoitusten tie epidemian hillitsemiseksi. Nyt näyttää siltä, että rajoitukset ovat tehonneet ja voimme varovasti ja harkiten lähteä lieventämään niitä. Tiukat rajoitteet jättävät jälkensä myös kaupunkikeskustoihin. Hetkessä tyhjentyneet kadut ja etätöihin siirtyminen on hiljentänyt keskustat, ja vähentänyt asiakkaita niiltäkin yrityksiltä, jotka ovat saaneet toimintaansa jatkaa. Kahvilat ja ravintolat, teatterit, elokuvat ja kokoontumispaikat ovat poikkeuslain määräyksellä joutuneet sulkemaan ovensa. Kaikki ovat joutuneet keksimään uusia tapoja pysyä pystyssä, palvella asiakkaita ja…

Lue koko kirjoitus

Nautitaan luonnosta – ja muistetaan jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet

Nautitaan luonnosta – ja muistetaan jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet

Keväiset ulkoilukelit ja covid 19 -viruksen aiheuttamat rajoitukset ovat saaneet kaupunkilaiset Kokkolassakin ulos metsiin ja virkistysalueille. Polut ja reitit ovat olleet kiitettävän vilkkaassa käytössä. Suurin osa liikkuu luonnossa hyvässä hengessä: nautitaan ulkoilusta ja annetaan tilaa toisillekin. Valitettavasti kuitenkin välillä unohtuu, mitä jokamiehen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ovat. Nämä oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ovat voimassa myös kaupungin mailla. Poikkeusta ei ole. Jokamiehen oikeudella sallittua on jalan, polkupyörällä ja ratsastaen tapahtuva maastossa liikkuminen. Marjastus ja sienestys kuuluvat niin ikään jokamiehen oikeuksiin. Valmiit nuotiopaikat ovat kaikkien käytössä. Sopu sijaa antaa. Ongelmiakin on: aggressiivinen käytös joidenkin polkujen kulkijoita kohtaan on lisääntynyt. On löytynyt runsaasti…

Lue koko kirjoitus

Kaupungin metsät – tilaa riittää kaikille

Kaupungin metsät – tilaa riittää kaikille

Kokkolan kaupunki omistaa metsäisiä maita n. 4300 hehtaaria. Kokkolassa tästä määrästä on n. 3200 ha. Kaupungin metsille on määritelty hoitoluokat metsätyypin mukaan. 1100 ha (26%) on puisto-, lähi-, ja virkistysmetsiä 250 ha (6%) suojametsiä 150 ha (3,5%) maankäytön muutosalueita 2100 ha (49%) talousmetsiä Täysin tai lähes täysin metsänhoidon ulkopuolella on n. 550 ha (13%) erilaisia suojelu- rauhoitus- tai arvometsäalueita. Loput n. 150 ha ovat erilaisia maankäytön erityisalueita, suojeltuja pienialaisia lakikohteita, pieniä puistometsiköitä, vanhoja viljelyksiä, hoidon ulkopuolella olevia alueita jne. Kokkolassa kaupungin metsien ensimmäinen hoitosuunnitelma valmistui 1880-luvulla. Nykyisin käytössä on ForestKit-metsätietojärjestelmä, jolla suunnittelutietoa ja metsäsuunnitelmaa pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Työkohteet ja…

Lue koko kirjoitus
Kaikki kirjoitukset