Kaupungin vuosisadat

Kokkolan vuosisadat noudattavat elollisten olioiden kehityksestä tuttua kaavaa. Ensin noustiin merestä, kun jääkauden muokkaama pallomme alkoi palautua pyöreään muotoonsa. Jonkin aikaa oltiin tiukasti maassa kiinni – talonpoikien kylä Karlaby mainitaan jo 1300-luvun kirkollisissa asiakirjoissa. Sen jälkeen lähdettiin meritse maailmalle innolla, joka vain kasvoi kaupunkioikeuksien ja tapulikaupunki-privilegion saamisen jälkeen. Kaupungin porvarien tervakauppa ja laivanrakennus rahoittivat kaupungin kasvua ja loivat pohjan sivistykselle sekä kaupunkilaiselle elämäntavalle. Nahkakauppa ja elintarvikkeiden myynti vaurastutti seudun talonpoikia. Kokkolalainen ryhti nousi niin henkisessä kuin hengellisessäkin mielessä. Tulipalot ja sotien tuhot saattoivat hidastaa kehitystä, mutta kaikkien vastusten jälkeenkin kaupunki jatkoi kasvuaan. Elinkeinoelämän vanhat kivijalat tukivat kaupungin kehitystä myös maamme…

Lue koko kirjoitus

Teollisuutta ja investointeja – Kokkolassa on hyvä kasvaa

Kokkolassa sijaitsee Pohjois-Euroopan merkittävin epäorgaanisen kemian klusteri, Kokkola Industrial Park (KIP). Alueelle on sijoittunut 10 teollista toimijaa sekä yli 70 palveluyritystä; merkittävimpinä Woikoski, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt sekä Kokkolan Satama. Suurteollisuusalueen yritykset työllistävät suoraan 2 300 henkilöä ja vuosittaisen viennin arvo on 1,1 miljardia euroa. KIPin alueella on tällä hetkellä vapaana 70 hehtaaria ”Plug In” -valmista tonttimaata. Suurteollisuusalueen Port Tower tarjoaa monipuolisia palveluita yrityksille ja kokousasiakkaille. Yritysten toimistokäyttöön on varattu viisi kerrosta. Kovan kysynnän vuoksi Port Towerin kylkeen rakennetaan uusi, nelikerroksinen lisärakennus, johon tulee 2 700 kerrosalaneliötä. Alueelle rakennetaan myös lisää pysäköintitilaa. Port Towerin ja Suurteollisuusalueen väliin jäävä noin 4,2…

Lue koko kirjoitus

Tarjoamme hyvän kasvualustan

Kokkola tarjoaa monipuolisia investointimahdollisuuksia. Haluamme kaupunkina olla mukana mahdollistamassa investointeja ja yritystoimintaa esimerkiksi tonttitarjonnan ja erilaisten hankkeiden kautta. Olemme aina valmiita keskustelemaan Kokkolaan investointia suunnittelevien tahojen kanssa. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä! Monipuolisen elinkeinorakenteen ansiosta Kokkolan seutu kestää hyvin suhdannevaihteluita, ja selvisi hyvin muun muassa viimeisimmistä alisuhdanteesta. Tällainen vakaus auttaa pitämään yritysten pyörät pyörimässä. Liikenneyhteyksiltään Kokkola sijoittuu otollisesti keskelle Suomea: Valtatie 8 kulkee Kokkolan halki, kaupunki on osa rautateiden runkoverkkoa, lentoasema löytyy läheltä ja satama lukeutuu yhteen maan vilkkaimmista. Satamaväylän syventäminen 14 metriin kertoo osaltaan kaupungin halusta tukea yritystoimintaa. Myös rautatieaseman seudun maankäyttöä ollaan kehittämässä, ja siitä on tulossa helmi keskellä…

Lue koko kirjoitus