Tarjoamme hyvän kasvualustan

Kokkola tarjoaa monipuolisia investointimahdollisuuksia. Haluamme kaupunkina olla mukana
mahdollistamassa investointeja ja yritystoimintaa esimerkiksi tonttitarjonnan ja erilaisten hankkeiden
kautta. Olemme aina valmiita keskustelemaan Kokkolaan investointia suunnittelevien
tahojen kanssa. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä!

Monipuolisen elinkeinorakenteen ansiosta Kokkolan seutu kestää hyvin suhdannevaihteluita, ja selvisi hyvin muun muassa viimeisimmistä alisuhdanteesta. Tällainen vakaus auttaa pitämään yritysten pyörät pyörimässä.

Liikenneyhteyksiltään Kokkola sijoittuu otollisesti keskelle Suomea: Valtatie 8 kulkee Kokkolan halki, kaupunki on osa rautateiden runkoverkkoa, lentoasema löytyy läheltä ja satama lukeutuu yhteen maan vilkkaimmista.

Satamaväylän syventäminen 14 metriin kertoo osaltaan kaupungin halusta tukea yritystoimintaa. Myös rautatieaseman seudun maankäyttöä ollaan kehittämässä, ja siitä on tulossa helmi keskellä kaupunkia. Kaupunki ajaa myös parannuksia Valtatie 8 muuttamiseksi nelikaistaiseksi vilkkaasti liikennöidylle kaupungin pohjoiselle sisääntuloväylälle.

Olemme ylpeitä ammattikorkeakoulustamme ja yliopistokeskuksestamme sekä ammatillisten opintojen vaihtoehdoista. Ne varmistavat osaavan työvoiman saatavuuden alueella. Centria ammattikorkeakoulun TKI-salkku on poikkeuksellisen mittava ja monipuolinen, mikä kertoo osaltaan siitä, että yritykset ovat tiiviisti mukana kolmannen asteen koulutuksen suunnannäyttäjinä.

Kokkola on sopivan kokoinen kaupunki myös kaupunkiin investoivien yritysten henkilöstölle perheineen: täältä löytyy mielekästä vapaa-ajan tekemistä, hyvät palvelut ovat lähellä ja helposti saatavilla ja kaksikielisyys on rikkaus.

Kokkola haluaa olla lapsiystävällinen kunta, jossa vapaa-ajan palveluihin panostetaan. Keskuspuiston aluetta kehitetään palvelemaan yhä paremmin kaupunkilaisten virkistäytymispaikkana, ja työn alla on myös
kaksi kouluhanketta. Yrityksille on iso asia, että työntekijät perheineen viihtyvät, ja Kokkola tarjoaa siihen hyvät puitteet.

Täällä ollaan kovia tekemään työtä, ja keskitytään olennaiseen. Kokkolassa ollaan perinteisesti yritteliästä väkeä. Tällaiseen eteenpäin menevään ympäristöön on hyvä tulla. Tarjoamme hyvän kasvualustan.