Teollisuutta ja investointeja – Kokkolassa on hyvä kasvaa

Kokkolassa sijaitsee Pohjois-Euroopan merkittävin epäorgaanisen kemian klusteri, Kokkola Industrial Park (KIP). Alueelle on sijoittunut 10 teollista toimijaa sekä yli 70 palveluyritystä; merkittävimpinä Woikoski, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt sekä Kokkolan Satama. Suurteollisuusalueen yritykset työllistävät suoraan 2 300 henkilöä ja vuosittaisen viennin arvo on 1,1 miljardia euroa. KIPin alueella on tällä hetkellä vapaana 70 hehtaaria ”Plug In” -valmista tonttimaata.

Suurteollisuusalueen Port Tower tarjoaa monipuolisia palveluita yrityksille ja kokousasiakkaille. Yritysten toimistokäyttöön on varattu viisi kerrosta. Kovan kysynnän vuoksi Port Towerin kylkeen rakennetaan uusi, nelikerroksinen lisärakennus, johon tulee 2 700 kerrosalaneliötä. Alueelle rakennetaan myös lisää pysäköintitilaa. Port Towerin ja Suurteollisuusalueen väliin jäävä noin 4,2 ha:n alue tullaan kehittämään mm. polttoaineen jakelupisteeksi sekä rekkojen huoltopaikaksi.

Kosilan alueen ideasuunnitelma liittyy Kokkolan raideliikenteen ja keskusta-alueen kehittämistä koskevaan KlaRa-hankekokonaisuuteen. Tavoitteena on tiivistää ja elävöittää Kokkolan kaupunkikeskusta edesauttamalla uusien asukkaiden, kaupallisten toimijoiden sekä aivan uudenlaisten toiminnallisten hybridien sijoittumista alueelle. Suunnitelman ydin on Rautatientorin, Tullipakkahuoneen ja Kosilan veturitallien muodostama monitoimintainen asumisen, osaamisen, kaupan ja tapahtumien keskus.

Kosilan eteläistä aluetta kehitetään Valtatie 8:n vetovoimaan tukeutuvana kaupan ja työpaikkojen keskittymänä. Keskustan sisääntulojen yhteyteen tulee kaksi korkean rakentamisen keskittymää, joihin molempiin sijoittuu kolme 12-kerroksista tornitaloa. Ideasuunnitelman alueelle tulee asuntoja jopa 4 000 asukkaalle.

Yksi kaupungin näkyvistä uusista investointikohteista on Keskuspuisto ja sen alueelle sijoittuvat keskeiset liikuntapaikat. Ykkösprioriteettina on suurin hanke, Keskuspuiston keskelle rakennettava hybridiareena. Se muodostuu jalkapallostadionin lisäksi sisäpallohallin sisältävästä urheiluareenasta.

Nykyisestä Urheilutalosta säilyy suojeltu kaariosa, joka saneerataan monitoimitilaksi. Urheilutalosta johtaa kävelyputki hybridiareenalle. Suunnitelmaan sisältyvät myös jää- ja uimahallin laajennukset, lähiliikuntapaikan ja senioripuiston käsittävä kansalaispuisto, uusi sisäliikuntahalli, ulkoliikunta-alue sekä useita pelikenttiä.

Keskuspuistoon rakennetaan myös tapahtuma-alue, joka lisää kulttuuritapahtumien, messujen, konserttien ja muiden tilaisuuksien järjestämismahdollisuuksia niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Suunnitelmaan liittyvät rakennustyöt alkavat vuosina 2020–2023.

Kokkolan asemanseudun kehittämisen kärkihanke on Rautatientorin rakentaminen. Alueelle on suunniteltu monipuolinen asumisen, liike-elämän ja tapahtumien keskus. Kerrosalaa korttelialueella on 32 000 m2. Kävelykatualuetta laajennetaan koskemaan osaa Rautatientorista. Aseman ympäristössä kehitetään matkaketjuja ja joukkoliikennettä tuomalla linja-autolaiturit asemarakennuksen välittömään läheisyyteen. Matkustajien palveluja parannetaan rakentamalla odotus- ja pyöräkatoksia sekä tehostamalla pysäköintiä ja liikenteen ohjausta. Alikulkutunneli välilaiturille ja sieltä edelleen ratapihan eteläpuolelle liittää samalla Kosilan alueen tiiviimmin keskustarakenteeseen. Myös liityntäpysäköinti keskittyy Kosilan puolelle.