Tilat hyvään käyttöön – kestävää ja monipuolista toimintaa, vastuullisesti omistettuja ja ylläpidettyjä kiinteistöjä

Kokkolan kaupunki omistaa ja ylläpitää lukuisia kiinteistöjä ja toimitiloja. Yhteensä kaupungin omistuksessa on noin 330 kiinteistöä, joista omaa toimintaa – kouluja, päiväkoteja, toimistoja, palvelupisteitä – on noin 200 tilassa. Jotta kiinteistöjä ylläpidettäisiin ja kehitettäisiin vastuullisesti, kaupunki on jo vuonna 2014 tehnyt tavoitteellisen toimitilasuunnitelman, jota päivitetään tarpeen mukaan. Viimeisin päivitys on tehty keväällä 2019.

Toimitilasuunnitelmassa linjattiin, että kaupunki pitää tulevaisuudessa omistuksessaan ainoastaan kiinteästi kaupungin omaan toimintaan tarvittavat kiinteistöt. Kaupungin omistamat ja hallitsemat tilat (rakennukset ja osakehuoneistot) on salkutettu kuuteen eri salkkuun. Eri salkut kuvastavat tilojen tulevaa kehittämistarvetta, ja ne on nimetty seuraavasti:

• Pidetään
• Pidetään ja kehitetään
• Kehitetään / ylläpidetään ja luovutaan. Tähän salkkuun kuuluviin tiloihin varataan korjausrahoja tilan kuntoluokan kohentamiseksi tai ylläpitämiseksi, kunnes rakennus myydään, luovutetaan tai puretaan. Kaupunki myy oman toimintansa kannalta tarpeettomia rakennuksia uusille käyttäjille.
• Luovutaan. Tähän salkkuun kuuluvat tilat on tarkoitus myydä tai purkaa ilman korjausinvestointeja. Niin kauan kuin tila on käytössä, varataan määrärahoja normaaliin kunnossapitoon
• Lisäselvitys
• Uudisrakennukset

Kaikki ei kuitenkaan ole myytävänä. Kaupunki omistaa, ylläpitää ja kehittää jatkossakin rakennuksia, jotka ovat esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Esimerkiksi Lohtaja-talo on yksi näistä rakennuksista. Näiden haasteellisten kohteiden vuokrataso määritellään maltillisesti: kaupungin tavoitteena on saada tilojen ylläpitokulut katettua niin, että tilojen ja toimintojen pitkäaikainen kehittäminen on mielekästä sekä omistajalle että vuokralaiselle.

Mikäli mahdollista, tiloihin haetaan kumppaniksi pitkäaikaisia vuokralaisia, joiden toiminta tuo sisältöä itse rakennukselle kunnioittaen sen historiallista merkitystä ja päinvastoin. Hyvä esimerkki tällaisesta kumppanuudesta on Sannanrannantiellä sijaitseva Villa Marina, jossa Villa Elba vuokralaisena kehittää toimintaa rakennuksen historiaa kunnioittaen ja vastaa käytännössä koko kiinteistön ylläpidosta ja näistä aiheutuvista kuluista.

Tilojen ylläpitämiseksi on mahdollista myös luoda uusia toimintamalleja. Tällaisia toimintamalleja voivat olla esimerkiksi se, että vajaakäytöllä oleviin tiloihin haetaan uusia käyttäjiä, tai tietyistä kunnossapidon palveluista – kuten talonmies- tai vahtimestaripalveluista – vastaavat osittain tai kokonaan talon vuokralaiset. Valitettavan usein vanhoihin kiinteistöihin liittyy monimutkaisia hallinnollisia kuvioita ja avustusmekanismejä, joita nyt käydään systemaattisesti läpi. Uusia toimintamalleja kaivataan ja keskustelut eri toimijoiden kanssa ovatkin olleet erittäin hedelmällisiä!

Toimitilasuunnitelma ja siihen liittyvä salkutus ohjaa myös ajattelemaan tilojen käyttöä uudella tavalla. Kaikkein kalleinta jokaiselle kiinteistönomistajalle on vajaakäytöllä oleva tila, jota joudutaan ylläpitämään, lämmittämään ja huoltamaan jatkuvasti. Tyhjänä tai vajaakäytöllä oleva kiinteistö on myös kylänraitilla surullinen näky. Niinpä myös kaupunki pyrkii järkevöittämään tilojen käyttöä ja mahdollistamaan erilaisten toimijoiden ja toimintojen sovittamisen kiinteistöihin.

Kiinteistöjen monikäyttöisyys edellyttää pelisääntöjen laatimista ja niiden noudattamista. Pelisäännöissä huomioidaan niin erilaiset käyttäjät, kiinteistön historia kun päivittäinen kunnossapitokin.

Esimerkiksi E-urheilu on maailmalla iso juttu ja meilläkin herätään aiheeseen vähitellen. Lohtajalla paikallinen toimija, perinteikäs urheiluseura, on lähestynyt kaupunkia pyynnöllä käyttää Lohtaja-taloa ohjattuun lajivalmennukseen. Pyyntö on vasta tulossa käsittelyyn, joten ratkaisua ei luonnollisesti vielä ole tehty.
Ensimmäisiä askelia tähän suuntaan on jo otettu. Kaupungintalon Kokkola-salia voivat käyttää niin kokousvieraat kuin jalkapalloturnauksen discoon astelevat junioritkin. Alun perin kouluksi tai kunnantaloksi rakennetut tilat voivat tulevaisuudessa toimia harrastajateatterin tai e-urheiluvalmennusryhmän säännöllisenä kokoontumispaikkana, joka tarpeen tullen taipuu perhejuhlien tai kyläkokouksen näyttämöksi.

 

Artikkelin kirjoittajat kaupunginjohtaja Stina Mattila ja kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala työskentelevät Kokkolan kaupunkiorganisaatiossa, ja vastaavat osaltaan kaupungin omistamien tilojen kehittämisestä.